En fråga

Det finns som det brukar heta grader i helvetet, jag har tidigare beskrivit olika fenomen som jag upplever som en logisk konsekvens av de olika önskemål, krav och nödvändigheter vi lever med och i en värld som hela tiden förändras men på en ganska övergripande nivå. Andra fenomen som kanske påverkar mer är våra val och önskningar som i sin tur påverkas av olika saker både sådant vi tänker på och sådant vi inte tänker på. En sådan som kanske inte verkar ha mer skogsbruket att göra är att vi historiskt rör oss allt längre från någon större militär konflikt, en annan att våra liv alltmer präglas av vetenskap. Ytterligare en att vi påverkas av ett frihetlighetstänkande som utvecklats under 1900 - talet och påverkats av den extrema utvecklingen som pågick då, på alla plan. Ur det har vi fått saker som ungdomskulturen t.ex. och utvecklingen av musikbranchen. Parallell har också insikterna om miljöns betydelse ökat, och vi har fått råd, (fått ta oss råd?) att tänka mer på hur vår livsföring påverkar. Idag känns mycket naturligt t.ex. med spårbarhet och är väl inarbetat, kommer vi att som en logisk konsekvens av en allt mer ökande medvetenhet få se ett större intresse från en slutlig köpare av skogsråvara t.ex. till de nya möblerna, hur kommer en sådan utveckling att påverka? RSS

18 Jul 2021:Lite reflektioner kring senaste tidens diskussioner.
6 Nov 2018:Planläggarens roll?
10 Oct 2018:Ekonomi och Ekologi, från samma grund.
6 Feb 2018:Lite om grunden för mitt skrivande.
11 Dec 2013:Hur yttrar sig då mina tankar?
13 Nov 2013:Utveckling av skogbruket
13 Nov 2013:Utveckling av skogbruket