Utveckling av skogbruket

Under tiden som jag gick vidareutbildningen till skogsvårdstekniker gjorde jag en enkel enkätundersökning som handlade om möjligheten till utveckling av en marknad för t.ex. skogliga reklambyråer eller en specifikt skogstillvänd arbetsförmedliing. Jag kontaktade personer på olika håll i skogssverige begränsat till aktörer inom skoglig utveckling från institutioner som t.ex. skogforsk. Resultatet blev att det pågår arbete på olika håll med olika andra utvecklingsinriktningar, att behovet idag var svårt att se. Representanten för den mest utvecklignsvänliga institutionen Linnéuniversitetet, som har lite som sin idé att fundera över nya utvecklingsmöjligheter kunde tänka sig en sådan utveckling som en möjlighet men att det samtidigt inte fanns något självändamål med det utan det fick utvecklas vid behov. Jag skulle kunna tänka mig att en förklaring är att det redan finns både reklambyråer och arbetsförmedlingar som anses fylla behovet, att skogsbruket har en tradition där somligt anses värt att utveckla. Utvecklingen kommer också att ske mer i sådant som med mindre och mer definierat arbete går att omsätta i vidareutveckling och pengar. Det är inte säkert att dynamiken ännu finns för att en specifika tjänsteföretag som de ovan skall kunna utvecklas. Vad har detta med dagligt skogligt arbete att göra, jo, hemligheten ligger i ordet dynamik. När vi enbart betraktar skogen som råvara så utvecklar vi andra saker ur skogsbruket än skog, så brukar det vara. Vi driver upp skogen avverkar den och använder resultatet till olika nyttigheter, så planterar vi skogen med högutvecklat material, sköter den rationellt, för att sedan avverka den. En spekulation är att vi riskerar, som jag skrev i början att vi med tiden kommer att lägga ned allt mer arbete och få ett allt mindre resultat. Först kommer det inte att märkas men när arbetet vi är tvungna att lägga ned börjar skapa problem...så. Åter, med risk för att slå i det nyutnämnda reklam i blogg taket, mät det enkilda trädet, bidra till att fler dynamiker kan skapas.##BLOG-LIST##

13 Nov 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)