Lite om grunden för mitt skrivande.

Allt det som produceras i världen idag har sitt ursprung i olika upptäckter som har gjorts under de senaste 4 - 500 åren. Många av upptäckterna har sedan förvandlats till nyttigheter  genom samverkan med det omgivande samhället. Vårt moderna skogsbruk har sin grund i vetenskapen och olika samhällsförändringar. Vetenskapen är överens om en del men oense om mycket när det gäller hur det här gick till, vad som var avgörande och hur olika saker har påverkat både varandra och i stort. Min uppfattning är att detta inte förändras, vetenskapen spelar allt större roll, vi blir allt bättre (?) på det mesta, samhället förändras dessutom hela tiden förstås men samtidigt förändras inte grundförutsättningarna. Det finns nog ingen som skulle ifrågasätta det, tvärtom är det något som upprepas hela tiden, däremot ställer jag mig hela tiden frågan vad det innebär, vad det gör med oss och vad det betyder för framtiden. Vi hamnar ju hela tiden mitt i bäcken s.a.s.. Det jag hoppas på med mitt skrivande som är teknikoptimistiskt, nyfiket och bygger på en miljövänlighet i sitt sammanhang med människan som subjekt är att bidra till att sprida lite om moderna idéer kring människan i sitt sammanhang, idéer som inte är så moderna längre.##BLOG-LIST##

6 Feb 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)