Sådant jag har skrivit.

Swebio;

”Bioenergi” 1/ 2013 sid. 19 ”Tekniska verken planerar ny panna i Linköping.”

Tidningen Skogsteknik;

Årgång 32 December 2018, nr. 1 sid. 26-27 "Bra om entreprenörerna får planera mer"

Årgång 32 Juni 2018, nr. 1 sid. 40-41 En verklighet för många skogsentreprenörer "Kort framförhållning och lite självplanering"

Årgång 32 Mars 2018, nr. 1 sid. 40-41 "Vart är miljöarbetet påväg i skogen?"

Årgång 31 Oktober 2017, nr. 3 sid. 30-31 "Program för att förbättra morgondagens skogsbruk" .

Årgång 31 Oktober 2017, nr. 3 sid. 40-41 "Markberedning i fokus" .

Årgång 31 Februari 2017, nr. 1 sid. 36-37 "Skiftande åsikter om skogsbrukets effektivitet".

Årgång 30 Februari 2016, nr. 1 sid. 30-31 ”Naturhänsyn i vardagen”

Årgång 30 Juni 2016, nr. 2 sid. 30 – 31 ”Automatiserad gallringsuppföljning fungerar bra.”

Årgång 30 Oktober 2016, 3 sid 30 – 31 ”Kampen mot körskador har tagit ett steg till.”

Årgång 29 December 2015, nr. 4 sid. 30 – 31, ”Kolla upp det som kan hamna mellan stolarna!”

Årgång 29 September 2015, nr. 3 sid. 16 – 17, ”Markberedning: Harvning eller högläggning det är frågan.”

Årgång 29, Mars 2015, nr 1. sid. 14 - 15, Planering av drivningsvägar i fokus!”

Årgång 29, Maj 2015, nr. 2.  sid. 28 - 29, “Service i fokus för entreprenör” .

Årgång 28, Mars 2014, nr. 1. sid.16, “Vi är alla beroende av miljöarbete” .

Årgång 28, Oktober 2014 nr. 3. sid 40 - 41, “Minskade körskador mer i fokus än hyggesfritt” .

Årgång 28, Juni 2014 nr. 2. sid 28 - 29, “Entreprenörer om hyggesfritt skogsbruk” .

Årgång 27, December 2013 nr. 4. sid 16 - 17, “Svensk Skogsgödsling, tror på en ökad askspridning” .

Tidningen Skogen;

Skogen 5. 2014, sid. 12 ”Hur mår din mark?”

Jag har skrivt ytterligare två artiklar i tidningen skogen, den ena en intervju om skogsbruket på Baroniet Adelsvärd med skogschefen Tony Andreasson, den andra om den återkommande markstatusundersökningen.

ATL;

Frdagen 8 Maj 2015, nr. 34, sid. 13 ”Mätningarna inte bättre.”

Fredagen 10 Juli 2015, nr. 48, sid. 15 ”Oröjda områden blir allt fler.”

Fredagen 4 September 2015, nr. 59, sid. 15 ”Lignin skall bli kolfiber till plast”

Den senaste var jag klar på vad jag skulle skriva om men gjorde i övrigt allt arbete, en accepterad artikel på 2000 tecken, inklusive intervju på en och en halv timme.

Har även skrivit och fått accepterat en artikel om det som kallas återförvildande, en global rörelse som köper upp och återförvildar mark runt om i världen.

Hur jag ser på mitt skrivande;

Att med bibehållen nytta för köparen, annonsören och läsaren skriva om skogen, arbetet med den skogliga produktionen, idéer, verktyg och maskiner utifrån ett skogligt produktionsperspektiv på en akademisk grund.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)