Ekonomi och Ekologi, från samma grund.

Jag vaknade för några år sedan mitt i natten och tänkte nationalekologi, det framstod som den logiska konsekvensen av saker jag då hade läst snappat upp och uppfattat, att det vi kallade ekologi och som nu kallas många olika saker mer och mer precist integreras med det vi kallade ekonomi och samhälle. Många inser nog inte hur integrerad miljöfrågan är utöver enstaka "frågor" och att det utförs ett "miljöarbete". Problemet om man vill kalla vi i vår omkringliggande miljö det är att naturen som någon skrev, inte delar ut varken bestraffningar eller belöningar, bara konsekvenser. Samtidigt som kunskapen gör att vi blir allt bättre på att ta vara på miljön omkring oss och därför också att bli bättre på att ta vara på värdena som uppstår så blir också den logiska konsekvensen ett allt starkare behov av medvetenhet om vad som pågår. Vi påverkar och påverkas men är vad jag har förstått den enda varelsen med ett högre medvetande som gör att vi på avgörande sätt kan förstå konsekvensen av våra handlingar. Detta låter hårt och krasst och som jag vill se någon ny disciplin i nationalräkenskaperna. Jag tror också att jag ville hävda just människans konkreta intelligens som den enda som kan se konsekvenser, som den ju kanske är, även om konsekvens är ett mänskligt påfund. Min tanke är egentligen att saker inte förändras, de förändras för oss eftersom vi blir allt mer medvetna får mer kunskaper, att ny kunskap blir allt mer avgörande, avkräver oss mer och mer arbete samtidigt som den skapar nya möjligheter för allt fler##BLOG-LIST##

 

10 Oct 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)