Planläggarens roll?

Jag lämnade frågan om den skogliga planeringens roll i en bristande tillförlitlighet vad gäller mängden tillgänglig skog hängande i luften i ett tidigare inlägg. Min erfarenhet som visserligen begränsas till utbildningen säger mig att det kan finnas olika uppfattningar om vilken skog som står på olika platser, det kan finnas olika uppfattningar om hur bas och stickvägar kan dras. Kunskapen förändras, det som för tio år sedan var tillgänglig skog kan ha förändrats till delvis no bestånd, nyckelbiotoper, eller också kan en åtkomstmöjlighet ha försvunnit. Skogen verkar dessutom byta karaktär, jag gjorde en skuggplan i en skog som har funnits med mig hela mitt liv, jag har god koll på alla delar, ändå var det som den försvann, gränser mellan bestånd verkade lösas upp och jag såg en helt ny skog, vilket var det huvudsakliga träslaget, höjden, diametern? Är inte den här delen som gränsar på det här sättet logiskt en del av grann beståndet. Detta hände inte hela tiden men i olika grad även i tillsynes enhetliga bestånd kunde jag tycka att höjden och karaktären fasade av på ett sätt som gjorde att jag fick tänka efter. Idag finns det fler hjälpmedel, jag hade med mig basutbudet från utbildningen, men det är fortfarande komplicerat att förutsäga hur skogen bör planeras i en skoglig verklighet stadd i kraftig utveckling. Jag har experimenterat en del med framtidsförutsägelser, resultatet är ungefär 1. Att det inte går att förutsäga. 2. Att vissa saker inte kommer att infrias. 3. Att vi i framtiden fortfarande kommer att vara praktiska, det kommer t.ex. att krävas rimliga sätt att använda informationsteknologi. 4. Utvecklingen kommer att ske i ett utrymme som begränsas av olika saker som t.ex. Lagar, regler, andra institutioner, nya miljöintressen o.s.v.. Nu inser jag plötsligt att mitt relativt blygsamma mål med det här inlägget, att en skogsbruksplanläggare bör anstränga sig att hålla sig a - jour, plötsligt börjar luta mot ett utökat ansvar för att planen skall hålla och skogen verkligen skall gå att bruka. Återkommer... ##BLOG-LIST##

6 Nov 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)