Hur yttrar sig då mina tankar?

I och med att jag försöker arbeta med förhållanden i skogen så blir mitt arbete mer en del av tillväxten och utfallet i form av fälld skog en effekt, en effekt som idéalt skall generera mer skog utöver ett hyggesnetto. Jag är som jag har skrivit i beskrivningen av mig själv, vidareutbildad miljöhistoriker och är därför påverkad av resonemang kring vårt samverkan med miljön omkring oss, resonemang som jag är övertygad om kommer att påverka skogsbruket i framtiden.##BLOG-LIST##

11 Dec 2013